foto af hånd der blander jord.

Jord med vermiculite, bliver let.

Struktur – vand – næringsstoffer

Den jord du skal bruge i haven, skal optimalt  både have struktur og kunne holde på en vis mængde vand og næringstoffer. Den skal både være vandholdende, men må ikke være for våd, så dræningsforholdene skal også være fine. Det gælder i endnu højere grad i dine højbede og i jord der bruges i krukker og drivhus.

Derfor laver jeg forskellige jordblandinger til min højbedskøkkenhave og til drivhuset.

Højbedsmuld

Foto, hvor der tilsættes vermiculite til jorden.

Her har jeg lagt lidt vermiculite i bedet.

Jeg har som nævnt i et tidligere blogindlæg, puttet trækævler i bunden af mine højbedskasser, derover visne staudetoppe. Over staudetoppene har jeg lagt kompostjord fra min lokale genbrugsplads. Den jord har jeg god erfaring med at bruge i haven generelt. Den er ret næringsrig, så i det øverste vækstlag skal jeg have noget der fortynder koncentrationen af næringsstoffer. Jeg har valgt at blande kompost, og en smule spagnum sammen med resten af jorden fra sidste års plantesække, samt 100 liter vermiculite i hvert højbed (de er 3 * 1 meter). Spagnum skal man ikke overforbruge, men i begrænsede mængder som i et fast bed, synes jeg det er okay. Det er kun i opstartsåret der skal spagnum i. I de efterfølgende år er det meningen at der skal fyldes efter med kompost, så jord- og næringsstoftilstanden holdes ved lige. Jeg er dog spændt på om jeg er nødt til at gøde lidt hen af vejen.

Både spagnum og vermiculite gør jorden meget let, er eminent til at holde på vandet og giver rigtig gode betingelser for rodvækst.

Foto af bed der fyldes med trækævler og staudetoppe

Visne staudetoppe hældes over trækævlerne.

Permakultur og trækævler – hvorfor nu det?

Permakultur handler om at efterligne visse dele af naturens måde at udvikle sig på. Det er et koncept, der vinder indpas rundt omkring i verden lige pt. Jeg er ved at undersøge lidt i det små, hvordan jeg kan bruge teknikken. Det er her, at trækævlerne kommer ind. Jeg putter dem i bunden af højbedet fordi, når de går i forrådnelse opstår der en åben struktur. (mon jeg kan kalde det det?). Strukturen virker som en svamp i en årrække, så der bliver gode muligheder for at holde på vandet. Ad åre vil træet blive til skovbundshumus, håber jeg.

Det er egentlig ikke meningen, at man skal bruge højbedskasser til at dyrke på permakulturvis, men det giver styr på køkkenurterne. Jeg tester nok modellen uden rammer et andet sted i haven.

foto af proces med at blande jord på en presenning.

Jorden blandes på en presenning.

Plantesække og krukkejordsblanding

Jordblandingen til sækkene i drivhuset og til diverse potter og krukker, blandes lidt på samme måde som til højbedene. Jeg lægger det hele i lag på en presenning og blander det godt. Jeg bruger som før noget kompost og noget der giver luft til rødderne og kan holde på vandet.

Jeg har blandet en stor portion kompost fra genbrugspladsen, et par billige plantesække og noget vermiculite og moler. Blandingen hælder jeg i klare sække, der anbringes på kapilærkasserne i drivhuset. Jeg er plaget af diverse agersnegle, dæbersnegle og andre slimede typer. Jeg håber at jeg med de gennemsigtige poser kan finde sneglene inden de bliver for store.

Hvilke tanker og erfaringer har du gjort dig om jordblandinger?

Foto af jordblandingsprocessen.

Jordblanding af kompost, vermiculite og moler.